Vyučující

Ve školním roce 2018/2019 pracuje předmětová komise českého jazyka a literatury ve složení:

PaedDr. Stanislav Bendl (BEN), předseda PK

Mgr. Vlasta Drábková (DRA)

Mgr. Šárka Horáková (HOŠ)

PaedDr. Jitka Kerhartová (KER)

Mgr. Jana Knapová (KNA)

Mgr. Jan Kypr (KYP)

Gymnázium:

a) čtyřleté studium:

1.G – BEN, 2.G – KER, 3.G - BEN, 4.G – DRA

b) osmileté studium

prima - KYP, sekunda - DRA, tercie - BEN, kvarta – HOŠ,

kvinta - KYP, sexta – BEN, septima - HOŠ, oktáva - KYP

literární semináře:: 4.G – DRA, oktáva - KYP