Vyučující

Ve školním roce 2019/2020 pracuje předmětová komise českého jazyka a literatury ve složení:

PaedDr. Stanislav Bendl (BEN), předseda PK

Mgr. Vlasta Drábková (DRA)

Mgr. Šárka Horáková (HOŠ)

PaedDr. Jitka Kerhartová (KER)

Mgr. Jana Knapová (KNA)

Mgr. Jan Kypr (KYP)

Gymnázium:

a) čtyřleté studium:

1.G – DRA, 2.G – BEN, 3.G - KER, 4.G – BEN

b) osmileté studium

prima - HOŠ, sekunda - KYP, tercie - KYP, kvarta – DRA,

kvinta - KYP, sexta – BEN, septima - H, oktáva - HOŠ

literární semináře:: 4.G – BEN, oktáva - HOŠ